web analytics
วิธีป้องกันเชื้อโรคและไรฝุ่น, กำจัดไรฝุ่น, ภูมิแพ้, pantip, บทความครอบครัว, หมอโอ๊ค สมิทธิ์, โอโมพลัส แอนตี้แบค, OMO Plus AntiBac

รู้เท่าทัน! “เชื้อโรคและไรฝุ่น” ภัยร้ายตัวแสบ ต้นตอก่อภูมิแพ้ใกล้ต้ว

ใครจะรู้ว่าโรคยอดฮิตของคนเมืองอย่าง “โรคภูมิแพ้” ตัวการสำคัญมาจากเชื้อโรคและไรฝุ่นในผ้าและเครื่องนุ่งห่ม โดยข้อมูลจากศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ระบุว่าอัตราความชุกของโรคภูมิแพ้อยู่ระหว่างร้อยละ 10-50 ของประชากรทั้งประเทศหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: