web analytics
300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ติดตามพวกเราบน Facebook

การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan จัดกิจกรรม Japan Quest 300 Missions หรือภาษาไทย คือ “300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2”

ครั้งนี้มีรางวัลใหญ่คือการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมทำภารกิจที่คุณเลือก ด้วยตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นประหยัด จากสายการบิน All Nippon Airways และที่พัก 4 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รวม 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น
 
เริ่มเล่นได้ที่นี่
https://apps.facebook.com/newjapanmissions/

เงื่อนไขและข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม

วิธีการร่วมสนุก
•  เลือกภารกิจพิชิตญี่ปุ่นที่คุณอยากไปทำที่ญี่ปุ่น 1 ภารกิจ
•  เมื่อเลือกแล้ว กดแชร์ภารกิจไปยังเฟสบุ๊คของคุณเพื่อลุ้นรับรางวัล
 
เกณฑ์การได้รับของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลใหญ่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
•  รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น ชั้นประหยัด จากสายการบิน All Nippon Airways และที่พัก 4 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท รวม 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท
•  พร้อมพาไปทำภารกิจของจริงตามที่เลือกและแชร์ขึ้นเฟสบุ๊คไว้ โดยเดินทางวันที่ 10 มีนาคม – 13 มีนาคม2558
•  จับรางวัลผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ร่วมสนุก โดยการพิมพ์รายชื่อและสุ่มจับรายชื่อจากผู้ร่วมสนุกทั้งหมด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
•  ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวในระยะเวลากิจกรรม
 
รางวัลประจำสัปดาห์
•   มีของรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล (สัปดาห์ละ 1 รางวัล ในระยะเวลากิจกรรม 4 สัปดาห์)
•   จับรางวัลผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ร่วมสนุกทุกสัปดาห์ โดยการพิมพ์รายชื่อและสุ่มจับรายชื่อจากผู้ร่วมสนุกทั้งหมด
•   ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียวในระยะเวลากิจกรรม

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชี Facebook (Facebook Account) เป็นของตนเอง
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกด “Like” เพจ Visitjapanth
3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. ห้ามโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่มีเนื้อหาที่หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ พาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย
5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
•  ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอพพิลเคชั่นโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล
•  การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
6. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2558
7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางหน้า Facebook การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan
·  รางวัลประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
·   รางวัลใหญ่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 24 กุมภาพันธ์ 2558
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ Facebook Fanpage การท่องเที่ยวญี่ปุ่น – Visit Japan เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลให้ทราบในขั้นถัดไป
9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
11. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
12. การตัดสินชี้ขาดของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด  
13. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการ พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล และภาพจากตลอดทริปการเดินทาง เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในสื่อต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

300 ภารกิจพิชิตญี่ปุ่น ครั้งที่ 2, การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

รู้แบบนี้แล้วรีบร่วมสนุกกันให้ไวครับ ขอให้โชคดีได้ไปญี่ปุ่นนะ

ติดต่อบทความลงโฆษณา คลิ้กที่นี่

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

%d bloggers like this: