web analytics
เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก, อนุบา

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ตอน 1 : อนุบาลไหนดี? จากประสบการณ์ตรง หม่าม๊าบ้าพลัง

โยนยาวเอย...คาวกินกล้วย...เอาน้องไปด้วย...ช่วยกันโยนยาวเอย    ร้องเพลงกล่อมลูกอยู่แป๊ปๆ ลูกก็โตซะแล้วถึงเวลาที่จะต้องสรรหาโรงเรียนให้ลูกยาของแม่แล้ว งกๆเงิ่นกับการค้นคว้าหาข้อมูลโรงเรียนจากใน Internet ตระเวนดูสถานที่จริง มันไม่ง่ายเลยสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเรา  จะเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุด ใกล้ที่ทำงานคุณพ่อ-คุณแม่มากที่สุด ลูกจะต้องตื่นเช้า ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: