web analytics
เที่ยวบุรีรัมย์, วิถีชีวิตชาวบุรีรัมย์, รีวิว, Review, pantip, หมู่บ้านไหม, หมู่บ้านท่องเที่ยวการผลิตไหมหนองตาไก้, อำเภอนางรอง, วงจรไหม, การผลิตไหม, ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์, ร้านอังคณา ใจสั่งมา, สถานที่ท่องเที่ยวแบบครอบครัว, ครอบครัว, เดินทาง

เที่ยวบุรีรัมย์เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เยี่ยมชมหมู่บ้านผ้าไหม สัมผัสวิถีชีวิตแบบอีสานใต้

ปลายเดือน พ.ค. 2557 ครอบครัวสุขสันต์ 2 Madames ได้รับมอบหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นไปสำรวจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์ เราจึงเลือกที่จะแวะชมวิถีชีวิตของคนที่นี่ ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: