web analytics
แก่งบางระจัน-เพชรบูรณ์

แก่งบางระจัน จ.เพชรบูรณ์ : หนาวแล้วไปเพชรบูรณ์กันม่ะ ตอน อเมซอน เมืองไทย “แก่งบางระจัน”

เช้าวันเดินทางนี้ พวกเราตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางจาก กทม. ประมาณ 6 โมงเช้า ใช้เวลา 5 ชั่วโมงเศษๆ ...
/
วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์ : หนาวแล้วไปเพชรบูรณ์กันม่ะ ตอน วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: