web analytics
แก่งบางระจัน-เพชรบูรณ์

แก่งบางระจัน จ.เพชรบูรณ์ : หนาวแล้วไปเพชรบูรณ์กันม่ะ ตอน อเมซอน เมืองไทย “แก่งบางระจัน”

เช้าวันเดินทางนี้ พวกเราตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางจาก กทม. ประมาณ 6 โมงเช้า ใช้เวลา 5 ชั่วโมงเศษๆ ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: