web analytics
สิ่งที่ลูกชอบคือความภูมิใจของพ่อ

สิ่งที่ลูกชอบคือความภูมิใจของพ่อ

ปลายเดือน พ.ย. 56 มีจดหมายจากโรงเรียนมาถึงผู้ปกครอง เนื้อหามีอยู่ว่าตอนนี้กีฬาสีโรงเรียนที่กำลังจะมาถึงจะเปิดรับเด็กอนุบาล 2 หรือ 3 เพื่อเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียน น้องเกรซบอกว่าให้ปะป๊าไปสมัครให้หนูด้วย ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: