web analytics
Happy 8th Anniversary : 8 ปีแห่งความสุข ขอบคุณจริงๆที่รักกัน

Happy 8th Anniversary : 8 ปีแห่งความสุข ขอบคุณจริงๆที่รักกัน

เมื่อเข้าสู่เดือน ธ.ค. ท่ามกลางแสงไฟ เสียงเพลงและผู้คน บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเริ่มขึ้นทุกๆปี นอกจากความรู้สึกสดชื่นกับลมหนาวที่พัดมา ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจของผู้ชายคนหนึ่งชุ่มชื่นหัวใจทุกครั้งเมื่อคิดถึงบางสิ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: