web analytics
เทคนิคการสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน, เด็กหวงของ, ลูกหวงของ, แก้ปัญหาเด็ก, ปัญหาเด็ก, บทความครอบครัว, ลูกไม่แบ่งปันของ, จิตวิทยาเด็ก, หวงของเล่น, pantip, แม่และเด็ก

เทคนิคการสอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน

การหวงของเล่นหรือขนมเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กทุกคนเป็น ซึ่งอาจจะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่เกิดที่ถูกกำหนดมาเพื่อให้รักตัวเอง จึงมีความยึดติดกับสิ่งของที่ทำให้ตนมีความสุข ในช่วงวัยเด็กนั้น หากลูกมีการกระทำที่หวงแหนของๆ ตนโดยไม่มีคนคอยอธิบายหรือชี้ให้เห็นถึงการมีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์ อาจจะทำให้เขาต้องเผชิญกับความลำบากเมื่อต้องอยู่ร่วมกับสังคมในอนาคต ในฐานะของพ่อแม่ เราควรหาวิธีการสอนลูกน้อยให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ เพื่อเขาจะได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่ไม่เอาแต่ได้และไม่เห็นแก่ตัว ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: