web analytics
เตรียมลูกไปโรงเรียนอนุบาล,เตรียมลูกไปโรงเรียน,

เตรียมลูกไปโรงเรียน

การเตรียมตัวที่หม่าม๊าจะพูดถึงก็เป็นตามสไตร์ของหม่าม๊าสุดโหดนั่นแหล่ะค่ะ ถามว่าเตรียมทำไมแค่ลูกไปโรงเรียนยังไงครูก็มีหน้าที่ดูแล ใช่ค่ะครูมีหน้าที่ดูแลแต่เด็กตั้งเยอะเค้าคงดูแลได้ไม่ทั่วถึงสักเท่าไร คาดหวังมากเกินไปว่าครูจะใส่ใจลูกเราเต็มที่ เกรงจะผิดหวังค่ะ (ถึงจะคัดกรองโรงเรียนมาแล้วเป็นอย่างดีก็ตาม) ควรจัดระบบชีวิตลูกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จัดตารางเวลาให้คล้ายๆกับการไปโรงเรียนค่ะ ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: