web analytics
โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ,VERSO International School,รีวิว,ดีไหม,pantip

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ คือสถานศึกษาตอบโจทย์อนาคต

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เป็นสถานศึกษาอีกหนึ่งแห่งที่ตอบโจทย์การเป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลาน ได้เรียนในโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมด้านภาษาเป็นภาษาต่างประเทศ มีการสื่อสารภายในโรงเรียนด้วยภาษาอังกฤษ 100% แต่สิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มี ไม่ใช่แค่การสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่ยังเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อนาคต ซึ่งทางบทความได้รวบรวมมาให้แล้ว ...
/
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: